Nhà / Công ty / Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Nghĩ Xanh

KING'S SOLUTION CORP tuân thủ luật môi trường địa phương dựa trên các nguyên tắc môi trường toàn cầu.

Nghĩ Xanh

Nhân viên có giá trị

King's Machinery tích cực dẫn dắt khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi phát triển các hoạt động kinh doanh xanh và bảo vệ môi trường của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các chiến lược bảo vệ môi trường của mình với những người khác trong cả ngành công nghiệp và học viện với hy vọng làm việc cùng nhau để đối mặt với những thách thức của môi trường thay đổi.

Ngày gia đìnhKING'S SOLUTION CORP tin rằng cuộc sống gia đình ổn định sẽ giúp nhân viên có niềm tin vào công ty. Nhân viên được khuyến khích tận hưởng thời gian gia đình bên ngoài công việc.

KING'S SOLUTION CORP nhận được từ xã hội, phản hồi cho xã hội.

KING'S SOLUTION CORP nhận được từ xã hội, phản hồi cho xã hội. Chúng tôi đã đóng góp cho Văn phòng Pao-Yo cho những người cần giúp đỡ ở Thị trấn một phần ở thành phố Nam Đầu trong chuyến đi trong ngày của gia đình chúng tôi.


Người sáng lập của KING'S SOLUTION CORP -Mr. Su Chung De, được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Chen Hsin, hướng dẫn sinh viên và chia sẻ kinh nghiệm.