Nhà / Tin tức / tin tức công ty / THE ASSEMBLY SHOW 2017 Ngày1 ~ Ngày 3