Nhà / Tin tức / tin tức công ty / Thông báo : Năm mới của Trung Quốc

Thông báo : Năm mới của Trung Quốc

KING'S Solution Corp. sẽ đóng cửa từ 2/14 đến 2/20 do Tết Nguyên Đán.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sau khi Năm Mới kết thúc.

Cảm ơn bạn!