Nhà / Tin tức / tin tức công ty / Hội nghị LSR 2018

Hội nghị LSR 2018

Ngày: 2018/9 / 11-13
Địa điểm: Sheraton Park Hotel tại Anaheim Resort, 1855 South Harbor Blvd., Anaheim, California
http://executive-conference.com/conference/lsr2018/
https://injection.com.tw/en/products_i_Vertical_Liquid_Silicone_Rubber_Injection_Molding_Machine.html
King's Solution Corp phát triển hệ thống thay đổi màu nhanh nhất cho khuôn ép LSR, thay đổi màu sắc (vật liệu) chỉ có thể yêu cầu 10 phút, bộ đầy đủ của xi lanh trộn tĩnh và ống đo sáng hoàn toàn tránh được vấn đề dư lượng vật liệu, trong khi tiết kiệm nguyên liệu tăng lên quy mô ngạc nhiên hơn 80% ..