Nhà / Tin tức / tin tức công ty / Here we are in Mexico City!