Khuôn

Nhóm RD của KING có khả năng thiết kế sản phẩm, người quản lý dự án của chúng tôi kiểm soát chất lượng sản phẩm của khách hàng và sự thuận tiện của dây chuyền sản xuất, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm với công cụ sản xuất để khách hàng tìm ra giải pháp tốt nhất. Đó là cách đội ngũ RD của chúng tôi cung cấp chất lượng được đảm bảo trong thiết kế cấu trúc khuôn.