Nhà / Tin tức / Triển lãm / Hội chợ Công nghiệp Khuôn và Die Quốc tế Đài Bắc 2015

Hội chợ Công nghiệp Khuôn và Die Quốc tế Đài Bắc 2015

Ngày: 26 tháng 8 - 29 (Thứ Tư - Thứ Bảy) 10:00 am~17:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc Trung tâm Triển lãm Nangang
Gian hàng số L1000