Ủng hộ
KING's coi khách hàng như bạn bè và hợp tác với đại lý nước ngoài để cung cấp dịch vụ kỹ thuật địa phương.
KING’S Solution Corp.
 • No.457, Nanshang Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 33392, Đài Loan
 • +886-3-3218768
 • +886-3-3218769
 • [email protected]
Hỗ trợ kỹ thuật của KING's
 • Đã thiết lập đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương ở Mỹ, Canada, Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.
 • +86-752-3269007
 • +86-752-3269360
 • [email protected]
FALCON TECHNOLOGIES
 • Đơn vị số 205, Tầng 2, Trung tâm Thương mại Richa, Waliv Phata, Đường Sativali, Mốc - Trên Mahindra Showroom, Vasai East. Maharashtra, Ấn Độ. Pin - 401208.
 • +919960416427
 • [email protected]
Plastic Injection Flow Chart
 • Sample Drawing
 • Confirm
 • Appraisal
 • Preparation Scheduling
 • Mold
  Development
 • Try Shoot
 • Check
 • Try Shoot Tools Modify
 • Approve
 • Pilot Run
 • Complete
 • Delivery
Nếu bạn có nhu cầu, hoặc quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi