Nhà / Tin tức / Triển lãm / Ngành nhựa và công nghiệp cao su Taichung 2017

Ngành nhựa và công nghiệp cao su Taichung 2017

NGÀY : 2017/07 / 13-17 VENUE : Trung tâm triển lãm quốc tế lớn hơn Taichung Số gian hàng: 0133、0135