Nhà / Tin tức / Triển lãm / Hội chợ Công nghiệp & Khuôn đúc Quốc tế Đài Bắc 2017

Hội chợ Công nghiệp & Khuôn đúc Quốc tế Đài Bắc 2017

NGÀY : 2017/09 / 06-09
VENUE : Trung tâm triển lãm Taipei Nangang, Hall 1 aka TWTC Nangang Exhibition Hall
Gian hàng số: I1211