Nhà / Tin tức / tin tức công ty / Kiểm tra: Máy phun silicon lỏng LSR

Kiểm tra: Máy phun silicon lỏng LSR

Kiểm tra khuôn bằng máy ép phun cao su silicon lỏng
Video LSR: https://www.youtube.com/embed/vNkFVhw4xNs
Hệ thống thay đổi màu nhanh để ép phun LSR, thay đổi màu (vật liệu) có thể chỉ cần 10 phút
Đọc thêm: https://www.injection.com.tw/en/products_sub_S0017.html
Có thể trao đổi đầy đủ các bộ xi lanh trộn tĩnh và ống đo sáng hoàn toàn tránh được vấn đề dư lượng vật liệu
Tiết kiệm vật liệu tăng đến mức đáng ngạc nhiên hơn 80%

✔️ Đối tác tốt nhất của bạn trong giải pháp đúc