Nhà / Tin tức / tin tức công ty / Hẹn gặp lại ở Guadalajara!

Hẹn gặp lại ở Guadalajara!

King's Solution Corp. sẽ tham gia Triển lãm cao su và nhựa Mexico-Guadalajara từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 và sẽ giới thiệu cho bạn máy phun phôi dạng chai #PET mới nhất #LSR và công nghệ giải pháp chống thấm nước #LPM. Hẹn gặp lại ở Guadalajara!
Gian hàng 1617
# Phôi phôi 20 lít
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1wvdp8nKyP2zXUMBfZAZLA1EhWnnVYmJ
Chất lỏng silicon #LSR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1wvdp8nKyP0njGm5cATMgr6YXHs-C-eK
Máy phun áp suất thấp #LPM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1wvdp8nKyP3MZQmKdXelBiu4XARky_bv
#InsertM khuôn ép phun
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1wvdp8nKyP0CcEinM8kaku4waIFnP0d1