Nhà / Máy và giải pháp / Máy ép phun thẳng đứng / Máy ép khuôn trục xoay dọc 4 trạm thẳng đứng

Máy ép khuôn trục xoay dọc 4 trạm thẳng đứng


TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM


  • Sản xuất: sello para carcasas de discos duros.
  • Especialmente diseñado para acomodar las características de largo precalentado y de pobre circulación presente en productos de goma o silicona.
  • Un molde superior con 4 planchas centrales para 4 etapas: precalentado, inyección, enfriado y retirada. Có thể là một trong những điều kiện tiên quyết nhất của bạn.
  • La rotación phương tiện truyền động động cơ permite un movimientoatisido y preciso.

Liên hệ với câu hỏi kỹ thuật

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến chi nhánh địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Yêu cầu ngay