Nhà / Ứng dụng / Công nghiệp ô tô

Công nghiệp ô tô

Có được 30 năm kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất máy ép từ KING'S Machinery and Engineering Corp., chúng tôi sản xuất các loại máy tùy chỉnh cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Trụ đèn, đệm thân, tay lái điều chỉnh tay lái, khách hàng chúng tôi làm việc với sản xuất tất cả các loại phụ tùng xe. Nhóm của chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ từ giai đoạn phát triển sản phẩm đến giai đoạn sản xuất với số lượng lớn và đáp ứng nhu cầu của bạn trong công nghệ ép và chèn. KING'S Solution Corp là đối tác đủ điều kiện của bạn trong ngành công nghiệp ô tô.

Liên hệ với câu hỏi kỹ thuật

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến chi nhánh địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Yêu cầu ngay
các thành phần
các thành phần

những sản phẩm liên quan