Nhà / Máy và giải pháp / Máy ép phun cao su silicone lỏng dọc

Máy ép phun cao su silicone lỏng dọc

✓ Máy trộn tĩnh thay vì vít động: tiết kiệm thời gian thay đổi và vật liệu lên tới 50% ~ 80%.
✓ Hệ thống Pigment thay đổi nhanh: thời gian thay đổi chỉ cần 10 phút và tiết kiệm hơn 80% vật liệu.
✓ Tiết kiệm năng lượng khoảng 50-70% với hệ thống điện bơm servo.